Woonkamer ideeën

Woonkamer uitbouwen

Veel mensen kiezen ervoor om hun woonkamer uit te bouwen. Als de woonkamer te klein is en je gezin wordt steeds groter, maar verhuizen is geen optie. Dan zou je hiervoor kunnen kiezen. Met een uitbouw bouw je een stuk tegen je bestaande woning aan. Dit kan een garage of keuken zijn, maar een woonkamer uitbouwen is de meest gekozen vorm. Je woonkamer uitbouwen vergroot de ruimte enorm en als het eenmaal klaar is, geeft het je het gevoel alsof je verhuisd bent en een totaal nieuw huis hebt. Dit kan natuurlijk alleen als je een beneden woning met een tuin hebt. En soms moet je er zelfs een vergunning voor aanvragen. Vandaag willen je wat informate geven over een woonkamer uitbouw en inspireren met mooie ideeën en voorbeelden.

Woonkamer uitbouwen

Vergunning voor woonkamer uitbouwen

De grootste vraag die komt kijken bij je woonkamer uitbouwen is of je wel of geen vergunning nodig hebt. Soms heb je wel een vergunning nodig en soms heb je geen vergunning nodig hebt. Maar wanneer wel en wanneer niet? Bouwbedrijf Kuiper heeft een mooi lijstje samengesteld met de regels die er zijn.

Wanneer heb je geen vergunning nodig?

de aan- of uitbouw wordt gebouwd aan een bestaande woning of een bestaand woongebouw.
de aan- of uitbouw moet op de grond staan (u mag dus geen bouwvergunningsvrije aanbouw bovenop een al bestaande aanbouw bouwen).
de aan- of uitbouw mag slechts uit één bouwlaag bestaan.
de aan- of uitbouw moet strekken tot vergroting van het woongenot. Met ‘woongenot’ wordt bedoeld dat het gebruik van de aan- of uitbouw gerelateerd moet zijn aan het wonen. Het aanbouwen van bijvoorbeeld een winkelruimte aan uw huis valt hier niet onder.
– als u de aan- of uitbouw bouwt aan een oorspronkelijke achtergevel, dan moet de afstand tussen de aan- of uit bouw en de weg of het openbaar groen aan alle zijden meer dan 1 meter zijn.
– als u de aan- of uitbouw bouwt aan een oorspronkelijke zijgevel die niet naar de weg of het openbaar groen gekeerd is, dan moet de afstand tussen de aan- of uitbouw en het voorerf en de afstand tussen de aan- of uitbouw en het erf van uw buren ten minste 1 meter zijn.
de aan- of uitbouw
is niet hoger dan 4 meter, gemeten vanaf het aansluitend terrein;
is niet hoger dan 0,25 meter boven de vloer van de eerste verdieping van uw woning;
is niet hoger dan de woning waar u tegenaan bouwt.
de aan- of uitbouw is niet breder dan de oorspronkelijke gevel waar deze tegenaan komt en steekt ten opzichte van de breedte van die gevel niet uit.
de aan- of uitbouw is minder dan 2,5 meter diep, gemeten vanuit de oorspronkelijke gevel waar tegenaan wordt gebouwd.
het bouwen van de aan- of uitbouw mag niet tot gevolg hebben dat het zij- of achtererf waarop u bouwt voor meer dan de helft is volgebouwd. Alle eventuele andere bouwwerken op dat erf moeten hierbij worden meegerekend.
de aan- of uitbouw mag niet gebouwd worden aan een gevel van een tijdelijke woning of woongebouw, zoals een woonkeet, of aan een woonwagen. Ook aan de gevel van een andere woning of woongebouw, dat niet permanent mag worden bewoond, zoals een vakantiehuisje, mag niet bouwvergunningsvrij een aan- of uitbouw worden gebouwd.
de aan- of uitbouw mag niet gebouwd worden bij een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stadsof dorpsgezicht.
Alleen als voldaan wordt aan alle genoemde voorwaarden mag u de aan- of uitbouw zonder bouwvergunning plaatsen. Deze voorwaarden gelden ook als u bouwvergunningsvrij iets wilt veranderen aan een bestaande aan- of uitbouw.

Wanneer heb je wel een vergunning nodig?

Als uw bouwplan niet voldoet aan (één van) de voorwaarden 1 tot en met 4 dan moet u een reguliere-bouwvergunning aanvragen. Als uw bouwplan wel aan eerste vier voorwaarden voldoet, maar niet aan één van de andere voorwaarden, dan moet u een lichte-bouwvergunning aanvragen. Voldoet uw bouwplan wel aan de eerste vier voorwaarden en is uw bouwwerk hoger dan 5 meter, dan moet u een reguliere bouwvergunning aanvragen.

Woonkamer uitbouwen met prefab?

Steeds vaker kiezen mensen ervoor om hun woonkamer uit te bouwen met prefab. Woonkamer uitbouw met prefab wordt compleet in de fabriek, onder de beste condities vervaardigd. Een volwaardige uitbouw wordt met de juiste bouwkundige eigenschappen geheel afgewerkt naar jouw woning getransporteerd. Hierdoor kan een woonkamer uitbouw meestal in een week gerealiseerd worden.

Woonkamer uitbouwen kosten?

Een woonkamer uitbouwen is een grote investering. De prijzen verschillen tussen 20.000 en 40.000 euro. Veel geld, maar je krijgt er wel wat voor terug. Een grotere woonkamer, veel grotere woonkamer. Om er zeker van te zijn dat je een goede prijs krijgt, is het verstandig om verschillende aannemers langs te laten komen om een offerte te maken. Vergelijk deze met elkaar en beslis daarna pas. Let er wel op dat een lage prijs niet altijd de beste keus is. Soms is het goed om iets meer te betalen voor een betere kwaliteit.

Woonkamer uitbouwen ideeën

Om je een goed idee te geven wat voor mogelijkheden er zijn bij je woonkamer uitbouwen, hebben we verschillende mooie voorbeelden voor je verzameld van woonkamer die uitgebouwd zijn. Hier zitten inspirerende ideeën tussen waar je van tevoren misschien nooit aan hebt gedacht. Bekijk de woonkamer ideeën op je gemak en raak geïnspireerd van de leuke voorbeelden!

Woonkamer uitbouwen

Woonkamer uitbouwen

Woonkamer uitbouwen

Woonkamer uitbouwen

Woonkamer uitbouwen

Woonkamer uitbouwen

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply